"come up at" — Słownik kolokacji angielskich

come up at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się przy
  1. come czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    Your name came up at the very top of my search.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo