"come automatically" — Słownik kolokacji angielskich

come automatically kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź automatycznie
  1. come czasownik + automatically przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The wrong words sometimes come out of my fingers almost automatically.

powered by  eTutor logo