"come out after" — Słownik kolokacji angielskich

come out after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź potem
  1. come czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    Came out after us, and set off the same way you took.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo