"come up during" — Słownik kolokacji angielskich

come up during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się podczas
  1. come czasownik + during przyimek
    Zwykła kolokacja

    I later asked her if a certain subject had come up during that dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo