BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
1. come off against = schodzić przeciwko come off against
2. come out behind = wyjdź z tyłu come out behind
3. come next = bądź następnym w kolejności come next
4. come up over = przeleć w górę come up over
5. come back in = wracać w come back in
6. come unlike = przychodzić niepodobny come unlike
8. come up including = pojawiać się w tym come up including
9. come on top of = wyniknij wierzchem come on top of
10. come in on = przyłącz się come in on
11. come opposite = przyjdź naprzeciwko come opposite
12. come up under = pojaw się poniżej come up under
13. come up before = pojaw się wcześniej come up before
14. come over from = wpadać z come over from
15. come up close to = przyjdź w górę blisko come up close to
16. come up out of = wyniknij w górę na zewnątrz come up out of
17. come over in = wpadać w come over in
18. come down into = wchodź w dół come down into
19. come out before = wyjdź wcześniej come out before
20. come out including = wychodzić w tym come out including
21. come in at = wchodzić przy come in at
22. come down off = schodzić daleko come down off
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.