ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come beyond = przyjdź dalej come beyond
2. come because = przychodzić ponieważ come because
3. come beneath = przyjdź poniżej come beneath
4. come including = przychodzić w tym come including
5. come past = przechodź obok come past
6. come nearer = przyjdź bliżej come nearer
7. come throughout = przyjdź przez cały czas come throughout
8. come up with = wystaraj się come up with
9. come up behind = pojaw się z tyłu come up behind
10. come out of = wyjdź come out of
11. come out of = wyjdź come out of
12. come back to = wróć come back to
13. come up beside = pojawiać się obok come up beside
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.