"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
1. seem to come = wydawaj się przyjść seem to come
2. appear to come = wydaj się przyjść appear to come
3. seem to be coming = wydawaj się przyjść seem to be coming
  • She seemed to be coming to a decision of her own.
  • The sound seemed almost to be coming from inside his head.
  • His eyes seemed to be coming from a long way away.
  • His voice seemed to be coming to him from some other place.
  • His own voice seemed to be coming to him from far away.
  • On the one hand, important changes seem to be coming.
  • The sound seemed to be coming from off to the left.
  • He saw the press and, for a moment, seemed to be coming toward us.
  • He seemed to be coming back to some kind of present.
  • The music seemed to be coming from the room on the left.
4. seem to have come = wydawaj się przyjść seem to have come
5. hint to come = aluzja przyjść hint to come
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.