"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. start coming = przybycie początku start coming
2. begin coming = zacznij przychodzić begin coming
3. go to come = idź do przychodzić go to come
4. begin to come = zacznij przychodzić begin to come
5. start to come = zacznij przychodzić start to come
6. fail to come = nie potraf przyjść fail to come
7. make came = marka przyszła make came
8. happen to come = zdarzać się przychodzić happen to come
9. get to come = namówiony by przyjść get to come
10. come to making = dojdź do robienia come to making
11. got coming = dostać przybycie got coming
12. go come = przejdź przychodzić go come
13. feel coming = poczuj przychodzenie feel coming
14. make to come = robić przyjść make to come
15. come after winning = nastąp po wygrywaniu come after winning
16. go to come out = idź do wychodzić go to come out
17. come to getting = dojdź do dostawania come to getting
18. come for failing = przyjdź po doznanie niepowodzenia come for failing
19. find came = znajdować przyszedł find came
20. come with happened = być podawanym w zestawie zdarzyć się come with happened
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.