"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. come to = odzyskać przytomność come to
2. come from = pochodzić z come from
3. come up = podejść w górę, wejść na górę, wjechać (do góry po czymś) come up
4. come into = wchodzić, wejść come into
5. come out = schodzić (np. o plamie) come out
6. come under = podlegać come under
7. come down = spadać, obniżać się (np. cena) come down
8. come across = spotkać się z uznaniem, przejść (np. o pomyśle) come across
9. come upon = natknij się come upon
10. come back = wracać, powracać come back
11. come amid = przychodzić wśród come amid
12. come off = zejść, sprać się (o plamie) come off
13. come towards = przychodzić w kierunku come towards
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.