"heard coming" — Słownik kolokacji angielskich

heard coming kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszane przybycie
  1. hear czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    What songs do they hear coming through the window on a hot summer night?

    Podobne kolokacje: