"routinely come" — Słownik kolokacji angielskich

routinely come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo przyjdź
  1. come czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Wellspring's long term outcomes are not founded and have routinely come into question in the medical community.

    Podobne kolokacje: