ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"come off a season" — Słownik kolokacji angielskich

come off a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejdź z pory roku
  1. come czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The team was coming off a 7-9 season in 1991.

    Podobne kolokacje: