"allegedly come" — Słownik kolokacji angielskich

allegedly come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzekomo przyjdź
  1. come czasownik + allegedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The fact is that we now have people from the Middle East allegedly coming across the border.

    Podobne kolokacje: