"continue to come" — Słownik kolokacji angielskich

continue to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj przyjście
  1. continue czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    "They continue to come down, and the question is: Where does it stop?"

    Podobne kolokacje: