"come off one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: come off a season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schodzić czyjś pora roku
  1. come czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team was coming off a 7-9 season in 1991.

    Podobne kolokacje: