"try to come" — Słownik kolokacji angielskich

try to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj przyjść
  1. try czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    But I will try to come down and see you every day or two.

    Podobne kolokacje: