"avoid coming" — Słownik kolokacji angielskich

avoid coming kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij przychodzenia
  1. avoid czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    Many made detours, going out of their way to avoid coming close to him.

    Podobne kolokacje: