"hear coming" — Słownik kolokacji angielskich

hear coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: heard coming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz przychodzenie
  1. hear czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    What songs do they hear coming through the window on a hot summer night?

    Podobne kolokacje: