"keep coming up" — Słownik kolokacji angielskich

keep coming up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj pojawianie się
  1. keep czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    The employees have to keep coming up with names never used before.

    Podobne kolokacje: