"come incognito" — Słownik kolokacji angielskich

come incognito kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź incognito
  1. come czasownik + incognito przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She can easily be seen in the Fairs and Presentations where she comes incognito.

    Podobne kolokacje: