"generation to come" — Słownik kolokacji angielskich

generation to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): generacja przyjść
  1. come czasownik + generation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his son lay the family name and the generations to come.

    Podobne kolokacje: