"come alike" — Słownik kolokacji angielskich

come alike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź podobnie
  1. come czasownik + alike przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That the two officials have agreed to work together has come as a relief to teachers and administrators alike.

    Podobne kolokacje: