"keep came" — Słownik kolokacji angielskich

keep came kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep coming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać przyszedł
  1. keep czasownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So we will keep our eyes open as the future comes along.

    Podobne kolokacje: