ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come off at" — Słownik kolokacji angielskich

come off at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schodzić przy
  1. come czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    "He doesn't come off with a lot of flash at times, but he's a real person."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo