ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come out by" — Słownik kolokacji angielskich

come out by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjedź
  1. come czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    Here we are, it came out eight days ago by the time you hear this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo