"come in with" — Słownik kolokacji angielskich

come in with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostań wspólnikiem
  1. come czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    "You don't want to come in with your team down 10 runs all the time," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo