"promise to come" — Słownik kolokacji angielskich

promise to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obietnica przyjścia
  1. promise czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    She made him promise to come at once and tell her the results.

    Podobne kolokacje: