"come up by" — Słownik kolokacji angielskich

come up by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się przez
  1. come czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    But the chief had come up through the ranks by way of administration.

    Podobne kolokacje: