"allowed to come" — Słownik kolokacji angielskich

allowed to come kolokacja
Popularniejsza odmiana: allow to come
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić przyjść
  1. allow czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Only after a year were they allowed to come back.

    Podobne kolokacje: