ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. realize for the time = zrealizuj przez czas realize for the time
4. sell time = sprzedaj czas sell time
6. time allotted = czas podzielił time allotted
8. pay several times = zapłać kilkakrotnie pay several times
9. pay on time = płacić punktualnie pay on time
10. gain at the time = zyskaj wtedy gain at the time
11. gain for the time = zyskaj przez czas gain for the time
12. earn several times = zarób kilkakrotnie earn several times
13. trade at several times = handel przy kilkakrotnie trade at several times
14. trade this time = handluj tym razem trade this time
15. earn at the time = zarób wtedy earn at the time
16. buy for the time = kup dla czasu buy for the time
17. make up time = umaluj czas make up time
18. compensate for one's time = wynagradzać czyjś czas compensate for one's time
19. trade for the time = handel przez czas trade for the time
  • "Being traded for the first time is always traumatic," Tom Grieve said.
  • However, he was traded for the third time in his career, this time to the Phillies.
  • But what would he have traded for the extra time?
  • It is to be traded for the first time on Friday.
  • After 56 games with the Avalanche during the 2000-01 season, where he had 13 points, Miller was traded for the second time in his career.
  • And in September, 1.8 billion shares in 45 companies will be free to trade for the first time.
  • But the Dow gained 19.93 points for the week, and during the session yesterday it traded above 2,600 for the first time.
  • Dye said he did not know how to react to being traded for the first time, especially at such a young age.
  • Earlier in the day, it traded above $19 a barrel for the first time in 14 months.
  • He was traded on July 19, 2005, for the second time in his career.
20. purchase time = czas zakupu purchase time
21. gain during one's time = przyrost podczas czyjś czas gain during one's time
22. deal the time = zadaj czasowi deal the time
24. earn during one's time = zarabiać podczas czyjś czas earn during one's time
25. pay during that time = zapłać podczas tego czasu pay during that time
26. deal for the time = umowa przez czas deal for the time
27. rent time = czas czynszu rent time
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.