"Eastern Time Zone" — Słownik kolokacji angielskich

Eastern Time Zone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wschodnia strefa czasu
  1. time rzeczownik + zone rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In Canada, the following provinces and territories are part of the Eastern Time Zone:

    Podobne kolokacje: