"earn during one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarabiać podczas czyjś czas
  1. earn czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Arnold High School offers a comprehensive program for advanced students, allowing participants to earn over 30 college course hours during their time on campus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo