"greatest time" — Słownik kolokacji angielskich

greatest time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najświetniejszy czas
  1. greatest przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We had the greatest time with it but Saigon is our final destination.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo