"splendid time" — Słownik kolokacji angielskich

splendid time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniały czas
  1. splendid przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would be a splendid time to visit the garden.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo