"rent time" — Słownik kolokacji angielskich

rent time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas czynszu
  1. rent czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Esmeralda there were three places that rented cars, time and mileage, any make you wanted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo