"buy the Times" — Słownik kolokacji angielskich

buy the Times kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup Czasy
  1. buy czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But we both knew I was trying to buy time.

    Podobne kolokacje: