"excessive time" — Słownik kolokacji angielskich

excessive time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierny czas
  1. excessive przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This would take excessive time to accomplish, even if it might be possible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo