BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"excessive use" — Słownik kolokacji angielskich

excessive use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierne wykorzystanie
  1. excessive przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were like children in their excessive use of sound, but then, the Others weren't considered very bright.

powered by  eTutor logo