"excessive force" — Słownik kolokacji angielskich

excessive force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna siła
  1. excessive przymiotnik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the other end, excessive force will put you in trouble with the police chief.

    Podobne kolokacje: