"realize at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrealizuj wtedy
  1. realize czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I didn't realize at the time that this might be my last chance to do so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo