"time scores" — Słownik kolokacji angielskich

time scores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki czasu
  1. time rzeczownik + score czasownik
    Luźna kolokacja

    Four other times, an opponent has scored at least three runs in an inning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo