"deal at a time" — Słownik kolokacji angielskich

deal at a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa na raz
  1. deal czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well, she could only deal with one at a time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo