"deal the time" — Słownik kolokacji angielskich

deal the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadaj czasowi
  1. deal czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game ends when all moves have been made after the stock has been dealt the third time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo