"excellent time" — Słownik kolokacji angielskich

excellent time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały czas
  1. excellent przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is an excellent time to begin a new health regime.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo