BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"gain at the time" — Słownik kolokacji angielskich

gain at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zyskaj wtedy
  1. gain czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The independence of this region was gained at the same time that France withdrew control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo