"time attempting" — Słownik kolokacji angielskich

time attempting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie czasu
  1. time rzeczownik + attempt czasownik
    Luźna kolokacja

    Both times, however, you have attempted the act with children - and one of them male!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo