ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"purchase time" — Słownik kolokacji angielskich

purchase time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zakupu
  1. purchase czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He purchased time on network television and spoke directly to the American people during a half hour segment, highlighting his political positions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo