ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"purchase time" — Słownik kolokacji angielskich

purchase time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zakupu
  1. purchase czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He purchased time on network television and spoke directly to the American people during a half hour segment, highlighting his political positions.

    Podobne kolokacje: