"purchase tickets" — Słownik kolokacji angielskich

purchase tickets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bilety zakupu
  1. purchase czasownik + ticket rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tickets may be purchased at the door or call 233-5083.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo