"sell time" — Słownik kolokacji angielskich

sell time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj czas
  1. sell czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Nine days later, the house was sold again - this time for $108,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo