"trade at several times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handel przy kilkakrotnie
  1. trade czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The company, whose revenues doubled last year to $106 million, is trading at 417 times 1997 earnings.

    Podobne kolokacje:

podobne do "trade at several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "trade at several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne